Υποδείγματα εγγράφων

Υπόδειγμα συγκεντρωτικής λίστας τιμολογίων

Το υπόδειγμα της συγκεντρωτικής λίστας τιμολογίων (.doc και .xls μορφή) μπορείτε να το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Υπόδειγμα τηλεπικοινωνιακού τιμολογίου

Το υπόδειγμα του τηλεπικοινωνιακού τιμολογίου μπορείτε να το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης για την αλλαγή διεύθυνσης εγκατάστασης της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης

Το υπόδειγμα για την υπεύθυνη δήλωση αλλαγής της διεύθυνσης εγκατάστασης της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης, μπορείτε να το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.