Υλικό δημοσιότητας

Λογότυπα της δράσης

Τα λογότυπα της δράσης, σε .jpg μορφότυπο, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.