Εγχειρίδια χρήσης

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής επιχειρήσεων για δημιουργία και διαχείριση παραγγελιών

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογής των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και των εξουσιοδοτημένων συνεργατών τους για τη δημιουργία και διαχείριση παραγγελιών θα βρείτε στον παρόντα οδηγό.

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής φοιτητών

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογής των φοιτητών για την εκτύπωση και εξαργύρωση του κουπονιού τους θα βρείτε στον παρόντα οδηγό.

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής τηλεπικοινωνιακών παρόχων για δημιουργία προσφορών

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης εφαρμογής τηλεπικοινωνιακών παρόχων για δημιουργία προσφορών θα βρείτε στον παρόντα οδηγό.

Οδηγίες εγγραφής Franchisee τηλεπικοινωνιακού παρόχου/εμπορικής επιχείρησης

Αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή των franchisee τηλεπικοινωνιακών παρόχων/εμπορικών επιχειρήσεων στο Μητρώο της δράσης θα βρείτε στον παρόντα οδηγό.

Οδηγίες εγγραφής εμπορικής επιχείρησης

Αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή των εμπορικών επιχειρήσεων στο Μητρώο της δράσης θα βρείτε στον παρόντα οδηγό.

Οδηγίες εγγραφής τηλεπικοινωνιακού παρόχου

Αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή των τηλεπικοινωνιακών παρόχων στο Μητρώο της δράσης θα βρείτε στον παρόντα οδηγό.