Προθεσμίες

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα μπορούν να εκδίδουν το κουπόνι τους από 24/04/2017 έως 30/6/2017.

Η εξαργύρωση των κουπονιών επιχορήγησης θα μπορεί να πραγματοποιείται από 28/04/2017 έως 15/07/2017.