Προθεσμίες

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα μπορούν να εκδίδουν το κουπόνι τους από 05/11/2018 έως 31/05/2019.

Η εξαργύρωση των κουπονιών επιχορήγησης θα μπορεί να πραγματοποιείται από 05/11/2018 έως 31/05/2019.