Προθεσμίες

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα μπορούν να εκδίδουν το κουπόνι τους από 16/10/2017 έως 31/05/2018.

Η εξαργύρωση των κουπονιών επιχορήγησης θα μπορεί να πραγματοποιείται από 16/10/2017 έως 31/05/2018.