Ανακοινώσεις

04/09/2023 - Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δικαιολογητικών εκκαθάρισης

Σας ενημερώνουμε πως ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών εκκαθάρισης για τη 2η δράση ευρυ-where (2017-2018) ορίζεται η Παρασκευή 08/12/2023 17:00.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσμίας προσκόμισης δικαιολογητικών, δεδομένου ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 1 ΦΕΚ 7117/τεύχος Β'/31.12.2012 το οικονομικό αντικείμενο της 2ης δράσης ευρυ-where (2017-2018) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την 31/12/2023.

 

 

04/12/2019 - Προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης 4/12/2019

Την Τετάρτη 4/12/2019 στο διάστημα 15:00 - 17:00, ενδεχομένως να παρατηρηθούν ολιγόλεπτες διακοπές στη λειτουργία των εφαρμογών,  λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης. Ζητούμε συγγνώμη για την όποια αναστάτωση.

22/04/2019 - Λειτουργία Γραφείου Αρωγής

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Αρωγής Χρηστών δεν θα λειτουργήσει από την Μ. Πέμπτη 25/04 έως και την Τετάρτη 01/05.

30/10/2018 - Οδηγός δράσης «εύρυ-where – Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας» ακ. έτους 2018-2019

Μπορείτε να δείτε τον οδηγό της δράσης «εύρυ-where – Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εδώ.

22/10/2018 - Κοινή Υπουργική Απόφαση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Μπορείτε να δείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη δράση "Επιχορηγούμενες Ευρυζωνικές Συνδέσεις στους Προπτυχιακούς Πρωτοετείς Φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΙ της χώρας" για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 εδώ.

21/06/2018 - Παράταση εξαργύρωσης κουπονιών επιχορήγησης

Σας ενημερώνουμε ότι, προς διευκόλυνση των δικαιούχων φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2017-18, παρατείνεται η εξαργύρωση των κουπονιών επιχορήγησης έως και τις 31/8/2018.

03/04/2018 - Διακοπή λειτουργίας Γραφείου Αρωγής Χρηστών

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Αρωγής Χρηστών δεν θα λειτουργήσει από την Μ. Πέμπτη 5/4/2018 έως και την Τρίτη 10/4/2018.

Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα!

26/11/2017 - 13/04/2017 - Προδιαγραφές Διασύνδεσης v3 με το πληροφοριακό σύστημα της δράσης (web services)

Μπορείτε να δείτε εδώ τις ανανεωμένες προδιαγραφές διασύνδεσης (web services) v3 των πληροφοριακών συστημάτων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων με το πληροφοριακό σύστημα της δράσης.

15/09/2017 - Οδηγός δράσης «εύρυ-where – Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας» ακ. έτους 2017-2018

Μπορείτε να δείτε τον οδηγό της δράσης «εύρυ-where – Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 εδώ.

01/09/2017 - Κοινή Υπουργική Απόφαση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Μπορείτε να δείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη δράση "Επιχορηγούμενες Ευρυζωνικές Συνδέσεις στους Προπτυχιακούς Πρωτοετείς Φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΙ της χώρας" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 εδώ.

13/07/2017 - Παράταση εξαργύρωσης κουπονιών επιχορήγησης και υποβολής προσφορών

Σας ενημερώνουμε ότι, προς διευκόλυνση των δικαιούχων φοιτητών, παρατείνεται η εξαργύρωση των κουπονιών επιχορήγησης έως και τις 31/8/2017. Μέχρι την ίδια ημερομηνία παρατείνεται και η δυνατότητα υποβολής προσφορών εκ μέρους των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

15/05/2017 - Παράταση εγγραφής τηλεπικοινωνιακών παρόχων και εξουσιοδοτημένων συνεργατών

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται μέχρι τις 30/06/2017 η εγγραφή των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και των εξουσιοδοτημένων συνεργατών τους, δυνάμει των παραγράφων 3.4 και 4.4 του εκδοθέντα  οδηγού της δράσης.

13/04/2017 - Προδιαγραφές Διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα της δράσης (web services)

Μπορείτε να δείτε εδώ τις προδιαγραφές διασύνδεσης (web services) των πληροφοριακών συστημάτων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και των εμπορικών επιχειρήσεων με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου, με το πληροφοριακό σύστημα της δράσης.

06/04/2017 - Εγγραφή Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στο Μητρώο της δράσης

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα μπορούν να εγγράφονται και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο της δράσης από τη Δευτέρα 10/04/2017 στις 12μμ. Η δυνατότητα εγγραφής και υποβολής αίτησης συμμετοχής θα είναι διαθέσιμη έως τις 21/04/2017.

Οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες των τηλεπικοινωνιακών παρόχων θα μπορούν να εγγράφονται και να πιστοποιούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης από 18/04/2017 έως 12/05/2017.

06/04/2017 - Οδηγός δράσης «εύρυ-where – Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας»

Μπορείτε να δείτε τον οδηγό της δράσης «εύρυ-where – Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας» εδώ.

04/04/2017 - Αποτελέσματα διαβούλευσης οδηγού δράσης «εύρυ-where – Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας»

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Αποτελέσματα Διαβούλευσης) μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης του οδηγού της δράσης «εύρυ-where – Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας».

03/04/2017 - Κοινή Υπουργική Απόφαση

Μπορείτε να δείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη δράση "Επιχορηγούμενες Ευρυζωνικές Συνδέσεις στους Προπτυχιακούς Πρωτοετείς Φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΙ της χώρας" εδώ.